Organizace klastru

ORGANIZACE

EURIPIDES² je sdružení více než 20 členů (velké podniky, malé a střední podniky a výzkumné ústavy se sídlem v devíti evropských zemích). Tito členové vytvořili společnou Radu (Board) a schází se dvakrát ročně. Rada je podporována Řídícím výborem (Steering Committee), Technickým hodnotícím výborem (Technical Evaluation Committee - TEC) pro posuzování a monitorování projektu a Poradním výborem pro vědecké inovace (Scientific Innovation Advisory Board - SIAB) pro realizaci strategie projektu.

Členové rady

Rada je nejvyšším rozhodovacím orgánem programu EURIPIDES², zodpovědným za řízení sdružení.
Rada je složena z klíčových průmyslových a výzkumných organizací v Evropě, které se zavázaly k vývoji Inteligentních systémů.

Dále rada odpovídá za udělování označení EURIPIDES² (schvalování návrhů) a přijímání nových členů.

Řídící výbor

Řídící výbor se skládá z těchto členů Rady: předsedy, místopředsedů, pokladníka, vedoucího Poradního výboru pro vědecké inovace (SIAB), koordinátora Technického hodnotícího výboru (TEC) a vedoucího kanceláře programu EURIPIDES². Řídící výbor je zodpovědný za monitorování programu EURIPIDES², za každodenní rozhodování a strategii a vztahy s orgány veřejné správy (EURIPIDAC).

Technický hodnotící výbor (Technical Evaluation Committee - TEC)

Výbor je zodpovědný za proces hodnocení, jmenování odborníků a schvalování všech změn, které mohou nastat v průběhu trvání projektu. TEC doporučuje Radě návrhy projektů ke schválení (udělení označení EURIPIDES²).

Poradní výbor pro vědecké inovace (Scientific Innovation Advisory Board - SIAB)

Poradní výbor se skládá ze tří členů, kteří mají na starost vypracování a implementaci Agendy strategického výzkumu (Strategy Research Agenda) programu EURIPIDES².

Užitečné odkazy


Stáhněte si brožuru s podrobným popisem toho, co EUREKA klastry jsou, co je dělá zásadními a jak úspěšný je jejich dopad na nové ekonomické a společenské výzvy.