Předkládání projektů

Program EURIPIDES² spouští dvě výzvy ročně, s dvoufázovým přístupem, s cílem maximalizovat šance na úspěch a vyhnout se zbytečnému, časově náročnému úsilí při vytváření projektů.

V obou fázích, bude kancelář EURIPIDES² kontrolovat, zda je partnerům k dispozici veřejné financování prostřednictvím Sítě veřejných orgánů (Public authorities’ network).

Na každém stupni, budou dva experti EURIPIDES² vybraní Technickým výborem, posuzovat návrh projektu vhledem ke kritériím a jejich závěry budou plně transparentně předány konsorciu.

Fáze 1: Osnova/Nástin projektu (Project Outline - PO)

Osnova projektu poskytuje krátký přehled o koncepci, cílech projektu a partnerství, i když ještě nejsou zcela ustálené. Tento dokument umožňuje včasnou pomoc a zpětnou vazbu od Technického výboru (TEC) zajištěnou hodnocením dvou externích odborníků. PO umožní předběžné diskuse se zpětnou vazbu od příslušných orgánů veřejné správy.

Tento krok výrazně doporučujeme, ale účastníci mohou také podat přímo Plný návrh projektu (Full project proposal – FPP).

Fáze 2: Úplný návrh projektu (Full project proposal – FPP)

Druhým krokem hodnotícího procesu v EURIPIDES² je, pro projekty které byly přijaty na PO (Project Outline) úrovni, předložení Úplného návrhu projektu (FPP).

FPP je v EURIPIDES² důležitým dokumentem. Používá se pro hodnocení a schvalování (označování) nových projektů, a je také základem pro podávání zpráv a monitorování postupu.

EURIPIDES² LABEL

Label EURIPIDES² je označení vyhodnocených a přijetých projektů k řešení v klastru. Jelikož je EURIPIDES² klastrem EUREKA, mohou účastníci využívat obou označení EURIPIDES² i EUREKA.

Tato značka velmi pomáhá účastníkům v procesu vyjednávání financování s veřejnými orgány. V některých zemích, projekty se značkou EURIPIDES² těží z preferenčního zacházení v přístupu ke speciálně vyčleněným prostředkům.

Všichni partneři zapojení do projektu EURIPIDES², zejména malé a střední podniky a akademická obec získávají na viditelnosti a důvěryhodnosti po celém světě. Značka dává malým a středním podnikům konkurenční výhodu při jednání s finančními, technickými a obchodními partnery.

Proces hodnocení a získání Label je zobrazen na schématu:

EURIPIDES² LABEL

Užitečné odkazy


Stáhněte si brožuru s podrobným popisem toho, co EUREKA klastry jsou, co je dělá zásadními a jak úspěšný je jejich dopad na nové ekonomické a společenské výzvy.