EURIPIDES²

EUROPEAN SMART ELECTRONIC SYSTEMS (EVROPSKÉ INTELIGENTNÍ ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY)

EURIPIDES² je klastrový projekt programu EUREKA na podporu kooperativního průmyslového výzkumu a vývoje, od návrhu až po zpracování a výrobu, v klíčové oblasti integrace inteligentních elektronických systémů v letectví, automobilovém průmyslu, energetice, zdravotnictví, dopravě a také ve všech nových oblastech, jako jsou inteligentní města, mobilita a bezpečnost.

Projekt EURIPIDES² byl schválen a oceněn označením EUREKA v Ankaře 19. června 2013, během zasedání Skupiny vysokých představitelů programu EUREKA (EUREKA High Level Group).

18 členských zemí programu EUREKA (Belgie, Česká republika, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Maďarsko, Irsko, Izrael, Norsko, Monako, Polsko, Rumunsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Kanada) schválilo tento nový program věnovaný inteligentním elektronickým systémům. EURIPIDES² je plánován do roku 2020 s odhadovaným celkovým rozpočtem 800 milionů €.

Více než 60 firem, výzkumných ústavů, sdružení podniků a regionálních i evropských klastrů podpořilo tuto novou iniciativu. Evropa má v tomto sektoru silnou pozici vedena průmyslovými lídry v oblasti letectví, automobilového průmyslu, energetiky, zdravotnictví, dopravy a také ve všech nových oblastech, jako jsou inteligentní města, mobilita a bezpečnost.

Elektronický průmysl dnes zaměstnává cca 2,5 milionu lidí v Evropě a EURIPIDES² by mohl přispět k dalšímu vytváření nových pracovních míst.

EURIPIDES²

Nová strategie klastru EURIPIDES² bude klást důraz na integraci heterogenních elektronických výrobků, pokročilé inteligentní senzory a výkonovou elektroniku, ale také na slibné systémy pro inteligentní oděvy a implantované systémy.

Běžící výzvy

Seznam výzev na webu: www.euripides-eureka.eu/calls

Webová stránka klastru EURIPIDES: www.euripides-eureka.eu

Užitečné odkazy


Stáhněte si brožuru s podrobným popisem toho, co EUREKA klastry jsou, co je dělá zásadními a jak úspěšný je jejich dopad na nové ekonomické a společenské výzvy.